Raffles's Malkoha (Phaenicophaeus chlorophaeus) femaleRaffles's Malkoha (Phaenicophaeus chlorophaeus) femaleRaffles's Malkoha (Phaenicophaeus chlorophaeus) female