Eastern Towhee- Pipilo erythrophthalmus

10 photos
Eastern Towhee- Pipilo erythrophthalmus

Spotted Towhee- Pipilo maculatus

4 photos
Spotted Towhee- Pipilo maculatus

California Towhee- Pipilo crissalis

8 photos
California Towhee- Pipilo crissalis