Tufted Tit-Tyrant- Anairetes parulus

3 photos
Tufted Tit-Tyrant- Anairetes parulus