Why We Love Birds | Common Eider- Somateria mollissima
Common Eider (Somateria mollissima)Common Eider (Somateria mollissima)